Bytte sluk

Bytte sluk: 10500,- inkl.mva.
Ring tlf : 40 47 40 40

Pris inkluderer arbeid med kjøring til og fra, oppigging av eksisterende sluk med montering av nytt inkludert støping og rør deler.

Prisen er basert på at gulvdekke ikke brytes til underliggende etasje.
Dette kan vaktmester fortelle deg om kommer til å skje på forhand.

Anborring på sluk faktureres med kr 1250,- inkl mva. pr stk.

Bytte sluk ved brudd på branncelle: 20.950,- inkl.mva.

 

Pris inkluderer arbeid, kjøring til og fra, oppigging av eksisterende sluk med montering av nytt med gjenstøping, inkludert søknad til plan og bygningsetaten.

Gebyr fra pbe blir fakturert dem direkte og er ikke med i denne pris. Maling og sparkling av underliggende tak er ikke inkludert i prisen.

Det forutsettes fri adkomst til underliggende rom.

Anborring på sluk faktureres med kr 1250,- inkl mva. pr stk.

Dette er et oppdrag som vi har mulighet til å utføre i løpet av 0-5 virkedager fra bestilling.
Kontakt oss på tlf 40 47 40 40 for å avtale tidspunkt eller send oss et forslag til oppdragstidspunkt minumum 4 virkedager fram i tid .

  • At rør som skal tilkobles er i forskriftsmessig stand og ikke eldre enn 40 år. Ingen arbeider på røranlegget utover tilkobling av avtalt utstyr inngår i prisen.
  • Fri tilgang til stoppekraner og at disse holder tett.
  • At arbeidet ikke krever noen form for arbeider utover det som er beskrevet over. Det er ikke medregnet noen form for tilleggsarbeider som bygningsmessige eller elektriske arbeider eller ukjente hindringer.

Ekstra arbeid som skyldes slike forhold utføres etter medgått tid og materiell.

 

Husk du kan få støtte av deres sameiet / borretslag til utskifting. Dette er no vi alltid tar opp med våre kunder. Slik at du er sikker på å få gjort jobben på rimeligst måte.

Kontakt oss på tlf : 40 47 40 40 – mellom 07.30-15.30

JEG ØNSKER Å BLI KONTAKTET ANG. DETTE OPPDRAGET
Fyll ut skjema under og vi kontakter deg på ønsket tidspunkt mellom 07.30-15.30.

[contact-form][contact-field label=’Navn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Jeg ønsker å bli kontaktet førstkommende virkedag mellom ( feks. 10.00-11.00 )’ type=’url’/][/contact-form]