Våre godkjenninger

Trondheim VVS er medlem av og innehar ulike godkjenninger som er listet opp under:

_______________________________________________________________________

Sentral godkjenning:

godkjent for ansvarsrett

Trondheim VVS har sentral godkjenning

_______________________________________________________________________

F-gass sertifisering klasse 2.
Er en påbudt sertifisering for foretak som utfører installasjon, vedlikehold og reparasjon av stasjonære kulde-, klima og varmepumpeanlegg

_________________________________________________________________

Byggebransjens våtromsnorm, BVN:

Byggebransjens våtromsnorm

Alle våre rørleggere har våtromskurs

  • Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN ligger tilgjengelig for abonnenter på internett.
  • BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV).
  • Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering.
  • BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid.
  • BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder.
  • BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene.

Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Det sendes ut årlige oppdateringer av normen.

_______________________________________________________________________

Godkjent lærebedrift 

Trondheim VVS  er en godkjent opplæringsbedrift for rørleggerfaget. 

Les også: Sjekk prisen på montering av ny varmtvannsbereder