Slam og septiktank-spørsmål?

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM SLAM OG SEPTIK

Hvorfor ser det ut som at tanken er full når den nettopp er tømt? 

Når vi tømmer tanken din blir alt innhold i tanken pumpet inn på avvanningsbilen og separert der. Det rensa vannet blir sendt tilbake til tanken for at den viktige gjæringsprosessen skal komme raskere i gang i tanken, samt for unngår transport av store mengder vann.

 

Er du lei av å grave frem tanken din? 

Dersom du er lei av å grave frem tanken din, kan du fore opp tanken. Din lokale rørlegger kan hjelpe deg med dette eller Trondheim VVS i Midt-Norge.

 

Hva er grå og svart vann? 

Grå vann er avløp som kommer fra bad, oppvask- og vaskevann. Svart vann er avløp som kommer fra toalett (inkludert vakuumtoalett og urinal).

 

Hva er en gråvannstank? 

Gråvannstank er en tank som samler opp grå vann som ikke føres til en tett tank for svart vann.

 

Kloakklukt i huset

Vanligvis kommer kloakklukt fra tørre vannlåser. En vannlås tørker ofte ut dersom den ikke brukes ofte, og spesielt dersom den ligger i nærheten av varmekabler. Lukten forsvinner ved etterfylling av vann.

Hva skal vi ikke kaste i toalettet? 

Det er bare toalettpapir som kan kastes i toalettet. Våtservietter, filler, olje og fett skal kastes i restavfall. Slik avfall løser seg dårlig opp og tetter rør, slanger og filtre i avvanningsenhetene.

 

Hvor får jeg tak i nytt tanklokk? 

I henhold til ordinære HMS-vilkår, skal tanklokk ikke være tyngre enn 40 kg. Derfor anbefaler vi kjøresikre jernlokk. Det er flere leverandører som har slike tanklokk i distriktet. Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du ønsker hjelp til å finne leverandørene.

 

Hva er løfteøye og hvor får jeg tak i dette?

Et løfteøye er viktig for at servicearbeideren skal kunne løfte av tanklokket. Løfteøyet monteres på den ene siden av tanklokket. Det er flere leverandører som har slike tanklokk i distriktet. Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du ønsker hjelp til å finne leverandørene.

 

Dykkerten er borte/defekt, hva gjør jeg? 

Dykkert på utløpet er lovpålagt. Dette for å hindre at slam går til filtergrøft og grunnen. Dykkert på innløpet er viktig for at ikke slam skal tette seg i inngangen til innløpet. Dette er meget viktig dersom det er dårlig fall mellom hus og tank.  Din lokale rørlegger kan hjelpe deg med dette eller Trondheim VVS i Midt-Norge.

 

Adkomst til anlegget trenger å utbedres 

Med tiden vokser trær og veger slites, og utbedring av adkomst vil være nødvendig med jevne mellomrom. Vegen til stoppe-punktet må ha tilstrekkelig bæreevne, ha kjørebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter langs hele vegen. Rygging skal i størst mulig grad unngås.