Luft-til-luft-varmepumpe

Luft-til-luft-varmepumpe

Når er det gunstig med luft-til-luft-varmepumpe, hvor mye kan du spare og hva bør du passe på? 

En luft-til-luft-varmepumpe kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus, og i løpet av et år får du normalt igjen to til tre ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker. Jo lengre fyringssesongen er der du bor, desto mer gunstig er en luft-til-luft-varmepumpe. De fleste luft-til-luft-varmepumpene tilpasset nordisk klima kan hente ut energi fra uteluften helt ned mot -25 °C. Men ytelsen blir gradvis dårligere når utetemperaturen synker. Det gjelder alle typer varmepumper som henter energi fra uteluften.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille?

– Telefon: 40 47 40 40

– E-post: post@trondheimvvs.no

– Benytt vårt kontaktskjema nedenfor – helt uforpliktende (anbefales)

Innedelen sprer varmen i boligen ved hjelp av en vifte, og varmen fordeler seg mest effektivt i boliger med åpen planløsning. Hvor mye av boligen din som kan dekkes av en luft-til-luft varmepumpe, avhenger av hvor stort hus du har, hvor godt isolert det er og hvor mange etasjer og avstengte rom det har. Som regel trenger du elektrisk oppvarming eller vedfyring i tillegg til luft-til-luft-varmepumpen. Er du i tvil om en luft til luft pumpe dekker ditt behov anbefaler vi at du tar kontakt for en trivelig varmepumpe-prat på vår service telefon 40 47 40 40

Luft-til-luft-varmepumper har en forventet levetid på 12 til 15 år – forutsatt at de blir korrekt installert og at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden. Lavere energiutgifter gjør at investeringen i varmepumpen ofte er nedbetalt i løpet av tre til seks årstid. Etter at varmepumpen er nedbetalt, kan du ha nettogevinst på flere tusen kroner hvert eneste år sammenlignet med alternative energikilder.
kjøper du varmepumpe av Trondheim VVS sørger vi for at du får tilbud om serviceavtale slik at du ikke trenger å tenke på servicen utover normalt vedlikehold.

Fordeler med luft til luft varmepumpe

 • Sørger for jevn varme og filtrerer bort støv og partikler. Dermed får du et mye bedre inneklima enn hvis du fyrer med ved eller elektriske panelovner.
 • Kan benyttes til kjøling om sommeren,
 • Monteringen krever kun små inngrep i huset og kan installeres i de fleste boliger.
 • Investeringskostnadene er billig iforhold til andre varmepumpeløsninger
 • Varmekilden, som er uteluft, er tilgjengelig overalt.
 • Varmepumpen har avansert tids- og termostatstyring.
 • Nyere modeller leveres ofte med innebygget WiFi og kan styres med smarttelefonen.

Ulemper

 • Avgir mindre varme i de periodene det er på det kaldeste. Selv om de fleste varmepumpemodeller virker helt ned mot -25 °C, må du ha en ekstra oppvarmingskilde på de kaldeste dagene.
 • Ved temperaturer lavere enn 2–5°C vil varmepumpen automatisk avrime for å fjerne eventuell is på utedelen. Det sikrer optimalt varmeopptak, men under avriming synker anleggets varmefaktor.
 • Fuktig og saltholdig uteluft kan forkorte levetiden til utedelen.
 • Varmepumpen avgir litt lyd både ute og inne. Velg en stillegående modell og plasser varmepumpen litt unna de områdene der du oppholder deg mye.

Plassering av varmepumpen

En luft-til-luft-varmepumpe består av en eller flere innedeler- og én utedel som er koblet sammen, med et rør for arbeidsmediet og elektrisk kabel i tillegg til en kondensvannslange fra innedelen. Alle rør og ledninger blir vanligvis samlet og skjult i kanaler som festes på husets kledning.

Innedel

Varmepumpen er en punktoppvarmingskilde, og varmen fordeler seg derfor best i boliger med en åpen planløsning. Selv om innedelen er stillegående, bør du tenke grundig gjennom hvor du vil den skal plasseres med tanke på  både varmefordeling og støy. Teknikeren vår kan hjelpe deg med å finne den optimale plassering. Du kan velge både vegg- og gulvmodeller. Det vanligste er veggmonterte varmepumper, men en gulvmodell kan være smart om du ikke ønsker å ha varmepumpen høyt på veggen. Gulvmodeller er normalt enda mer stillegående enn veggmodeller. Det finnes også noen modeller med flere innedeler koblet mot én utedel. Disse varmepumpene kalles ofte multisplitt.

Utedel

Du bør sørge for at utedelen plasseres riktig for å få problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Utedelen lager vibrasjonsstøy og bør derfor ikke plasseres på huset kledning. Den bør heller plasseres på et bakkestativ eller festes til grunnmuren. Du bør også sørge for å montere vibrasjonsdempere. Utedelen bør plasseres minst en halvmeter opp fra bakken slik at du ikke får problemer med isdannelse fra avriming og snødekke om vinteren. Utedelen produserer en del vann når den avrimer, så derfor må du sørge for god drenering bort fra husets grunnmur. Det er en fordel å skjerme utedelen mot nedbør og vind, for eksempel med et lite tak eller et riktig utformet varmepumpehus, Vi tilbyr varmepumpehus til alle våre modeller. Pass samtidig på at lufttilstrømningen til utedelen ikke blir dårligere, for det reduserer varmeeffekt og energibesparelse. Ikke plasser utedelen tett mot naboen, eller et sted du ikke vil bli forstyrret av støy.

 

Velg en seriøs aktør

Trondheim VVS  leverer høy kompetanse og f-gass sertifiserte serviceteknikere med hjerte for varmefaget. Trondheim VVS er også selvsagt sertifisert og godkjent F-gass bedrift i Norge/Europa. Vi har alle nødvendige kurs og eget ks-system for jobber hvor vi behandler gass.

Derfor bør du velge en seriøs forhandler som har installatører med nødvendig kompetanse.
Installatører må kjenne produktet godt for å kunne utføre korrekt installasjon og service. Montering av alle typer luft-til-luft-varmepumper er regulert av f-gass-forordningen, som kom i 2013. Den krever at installatøren er f-gass-sertifisert og firmaet f-gass-godkjent. Varmepumpen må kolbes til en jordet kurs med jordfeilbryter. Vi samarbeidet med dyktige elektrikere og får installert jordet uttak der det ikke eksisterer fra før.

 

Velg en stillegående varmepumpe

Både varmepumpens inne- og utedel lager litt lyd. Hvis du plasserer utedelen riktig, er dette i utgangspunktet ikke sjenerende. Du bør for eksempel unngå å plassere varmepumpens utedel nært soveromsvinduet eller inntil naboens bolig. Hvis du bor i rekkehus eller leilighet, bør du være ekstra oppmerksom på hvor utedelen plasseres. Informasjon om lydnivåer i desibel (dB) finner du på energimerket til varmepumpen og i den tekniske dokumentasjonen for produktet. Om du er opptatt av å unngå støy, bør du velge en modell med lavest mulig lydnivå. En forskjell på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5–6 dB vil være betydelig.

Luft-til-luft-varmepumper kan brukes til kjøling om sommeren

En luft-til-luft-varmepumpe kan også kjøle ned boligen gjennom å reversere varmepumpeprosessen. Når varmepumpen brukes til kjøling, vil fuktighet i luften kondensere til vann i innedelen. Forsikre deg derfor om at det blir montert en kondensvannslange fra innedelen. Bruker du kjølefunksjonen for komfort, vil det årlige innsparingspotensialet i forhold til andre oppvarmingsløsninger bli noe mindre.

Normalt vil det gå med lite energi til å kjøle boligen fordi behovet begrenser seg til noen få timer på de varmeste dagene om sommeren. Dessuten er temperaturforskjellen som varmepumpen skal kompensere for mindre om sommeren enn om vinteren. Dette gjør kjøling med luft-til-luft-varmepumpe veldig effektivt.

Varmepumper får ofte energimerke A+ eller A+++

Alle produkter som brukes til å varme opp rom i bygninger skal energimerkes og ha et energimerke på selve produktet. En varmepumpe kan ofte oppnå energiklasse A+ til A+++, mens for eksempel panelovner gjerne oppnår energiklasse C.

Energimerket opplyser om varmepumpens energieffektivitet ved oppvarming og kjøling, lydeffektnivå inne og ute, samt nominell effekt i kW. Merk deg at energimerket for luft-til-luft-varmepumper har tre ulike klimasoner. Ofte markedsføres og vises energiklassen for middels klima.

Hvor mye koster en  luft-til-luft-varmepumpe?

En varmepumpe koster fra 15.000,- til 30.000,- inkludert montering.

Besparelsen ?

Totalt energibehov Andel til oppvarming
(55 %)
Energi-
besparelse*
Mulig
besparelse**
[kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kr/år]
15.000 kWh 8.250 kWh 2.900 kWh kr 2.900
20.000 kWh 11.000 kWh 3.900 kWh kr 3.900
25.000 kWh 13.750 kWh 4.800 kWh kr 4.800
30.000 kWh 16.500 kWh 5.800 kWh kr 5.800
35.000 kWh 19.250 kWh 6.700 kWh kr 6.700
40.000 kWh 22.000 kWh 7.700 kWh kr 6.550
* Luft-til-luft-varmepumpen dekker 60 % av det totale oppvarmingsbehovet (forutsetter åpen planløsning). Det benyttes en gjennomsnittlig årsvarmefaktor (SCOP) for pumpen på 2,4. Varmefaktoren forteller hvor mange ganger mer varme som avgis i forhold til den elektrisiteten som tilføres. Jo høyere, desto bedre.
 
** Ved strømpris på 1 kr/kWh.
 
Kilde: Enova
Sist oppdatert 05.11.2018

Har du ytterligere spørsmål eller ønsker å bestille?

– Telefon: 40 47 40 40

– E-post: post@trondheimvvs.no

– Benytt vårt kontaktskjema nedenfor – helt uforpliktende (anbefales)