Monthly Archives: august 2019

23 aug

Hvem har ansvaret Trondheim kommunen eller huseier?

Krav og rettigheter Innenfor drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet har både kommunen og abonnentene forpliktelser. For at beboere i Trondheim skal ha tilgang til godt drikkevann og et velfungerende vann- og avløpssystem, har kommunen noen hovedmål for å levere disse tjenestene. Kommunen har forpliktelser ved levering av drikkevann, og krav når det gjelder bortledning og rensing av avløpsvann. Samtidig

Les mer her
22 aug

Sparer man penger på å få installert en vannmåler?

Alle huseiere må betale kommunale avgifter for vann- og avløpstjenester. Det er to ulike måter å beregne disse gebyrene på. Forbruket kan måles med vannmåler, eller det blir beregnet ut i fra størrelsen på bygget. Oversikt over kommunale avgifter for vann- og avløpstjenester. Avregnet vann med vannmåler Det vannforbruket du har hatt i din bolig

Les mer her